Služby

UBYTOVÁNÍ

Domov mládeže Studentská zajišťuje ubytování žákům a studentům středních a vyšších odborných škol podle vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění, ve dnech školního vyučování podle organizace školního roku stanoveném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dále v jedné ze svých budov i o víkendech a některých svátcích.

STRAVOVÁNÍ

Domov mládeže Studentská zajišťuje všem ubytovaným žákům a studentům celodenní stravování ve dnech školního vyučování podle organizace školního roku stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a řídí se Vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Stravování probíhá ve školní jídelně v hlavní budově ve Studentské ulici.

Strava je určena ke konzumaci ve školní jídelně, z jídelny lze odnášet pouze zabalené doplňky hlavního jídla (např. jogurty, dezerty, sušenky, balené nápoje).