Úvod

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

COVID-19
Po příchodu do budovy domova mládeže si, prosím, neprodleně vydesinfikujte ruce u desinfekčních stojanů, které jsou umístěny ve vstupním prostoru obou budov.

Ještě před vstupem do recepce se každý žák dostaví při příjezdu do DM nejdříve do testovací místnosti (v budově Studentská velká společenská místnost vedle recepce, v budově U Boroviček dvě místnosti v přízemí). Dobu příjezdu do DM v neděli s ohledem na časovou náročnost samotestování doporučujeme nejpozději do 19:00 h. Samotestování žáků proběhne podle instrukcí a pod dohledem vychovatele DM neinvazivními antigenními testy, které k touto účelu domov mládeže obdržel od MŠMT. Od 3.5.2021 se testují žáci ubytovaní v domově mládeže jedenkrát týdně. Každý otestovaný žák obdrží potvrzení o výsledku testování, které předloží následně ve škole. Po otestování, je-li negativní výsledek, si žák v recepci zaeviduje příchod a ubytuje se na pokoji. Samotestování žáků bude probíhat vždy při prvním příjezdu žáka do DM ze svého bydliště. V ostatních případech, např. když přijede nejdříve do školy, která jej otestuje, a prokáže se v DM potvrzením o výsledku testu ze školy, nebude již v DM opakovaně testován.  

Na sociálních zařízeních jsou k dispozici desinfekční mýdla a při vstupech do jednotlivých podlaží desinfekční stojany.
Ve všech prostorách domova mládeže je povinnost mít zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 a dodržovat předepsané rozestupy.
Do obou budov domova mládeže mají zakázaný vstup osoby vykazující známky respiračního onemocnění nebo které byly v posledních dnech v kontaktu s osobou pozitivně testovanou na covid-19.

Domov mládeže a školní jídelna vyhlašuje výběrové řízení na tyto pozice: vyučená kuchařka a pomocná síla do kuchyně. Dobrý zdravotní stav, zodpovědnost, tr. bezúhonnost. Více informací na adrese www.dmstudentska.cz v sekci o nás – volné pozice. Životopis posílejte na adresu organizace: Domov mládeže a školní jídelna, Studentská 10, 160 00 Praha 6 nebo na email: reditel@dmstudentska.cz.

PROVOZ DOMOVA MLÁDEŽE

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO DOMOVA MLÁDEŽE NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Žáci, kteří již byli v DM ubytováni ve školním roce 2020/2021 byli informováni o možnosti podat přihlášku na nový školní rok do 28.2.2021. Pakliže domov mládeže od těchto žáků obdržel přihlášky do tohoto data, budou za podmínky plnění platebních podmínek a dodržování VŘ DM přijati přednostně. Tím bude znám počet volných lůžek v obou budovách pro nové zájemce o ubytování v domově mládeže.

ŽÁCI, KTEŘÍ SE PŘIHLAŠUJÍ DO DOMOVA MLÁDEŽE POPRVÉ BY MĚLI ZASLAT PŘÍHLÁŠKU DO DM NEJPOZDĚJI DO KONCE KVĚTNA 2021.

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DO DOMOVA MLÁDEŽE BUDE ODESÍLÁNO ZÁJEMCŮM O UBYTOVÁNÍ NEJPOZDĚJI NA KONCI PRVNÍHO ČERVNOVÉHO TÝDNE.

Doporučení:   Na přijetí k ubytování v domově mládeže není právní nárok. Je tedy vhodné podat přihlášku do více domovů mládeže, zvýší se tak jistota, že žák bude přijat alespoň do některého z nich. Zároveň prosím zvažujte vhodnost volby jednotlivých budov. V budově U Boroviček je zajištěn provoz i o sobotách a nedělích. V budově Studentská se nachází školní jídelna. Přesun mezi budovami lze realizovat MHD za 15 – 20 minut.

Kritéria přijetí a další potřebné informace jsou uvedeny v záložce služby – ubytování – jak se ubytovat. Spolu s přihláškou do DM je třeba vždy společně zaslat i další potřebné dokumenty.

Konzultace:  V případě zájmu o další informace či vysvětlení kontaktujte prosím vždy vedoucí vychovatelku slečnu Veroniku Rezlerovou na tel: +420 776 423 122 nebo e-mailem na rezlerova@dmstudentska.cz  V případě nutnosti pak ředitele DM na tel.: +420 776 560 626 nebo e-mailem na reditel@dmstudentska.cz

PROVOZ DOMOVA MLÁDEŽE

V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍM NV ČR JE OD 2.3.2021 DOMOV MLÁDEŽE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN.

SLEDUJTE PROTO PROSÍM NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ, KDE SE OBJEVÍ INFORMACE O TERMÍNU ZNOVUOTEVŘENÍ DM A ZA JAKÝCH PODMÍNEK.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ ČI DOTAZŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROVOZU DM, KONTAKTUJTE, PROSÍM,  SKUPINOVÉ VYCHOVATELE, VEDOUCÍ VYCHOVATELKY JEDNOTLIVÝCH BUDOV NEBO ŘEDITELE DM.

Nově jídelníčky na měsíc zde

Kontakt pro zájemce o ubytování:
Veronika Rezlerová
Tel.: 776 423 122
E-mail: rezlerova@dmstudentska.cz

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ (Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10) je školské ubytovací zařízení poskytující žákům pražských středních a studentům vyšších odborných škol kromě ubytování a celodenního stravování také výchovně vzdělávací činnost navazující na studijní programy škol. Žáci jsou vedeni k plnohodnotnému využívání volného času.

Domov mládeže Studentská ubytovává chlapce i dívky.

V hlavní budově ve Studentské ulici je umístěna školní jídelna, která poskytuje celodenní stravování žákům z obou budov domova mládeže. Žáci ubytovaní v budově U Boroviček mohou pobývat v DM i o víkendech a vedlejších prázdninách.

Kapacita domova mládeže je v současné době 204 lůžek. V budově Studentská je kapacita 150 lůžek, v budově U Boroviček je pak dalších 54 lůžek.

Hlavní budova domova mládeže se nachází v klidné lokalitě v bezprostřední blízkosti stanice metra linky „A“ Dejvická. Dopravní uzel kolem Dejvického náměstí v Praze 6 umožňuje výborné dopravní spojení do centra města metrem (na Václavské náměstí za cca 6 minut) a řadou tramvajových a autobusových linek do ostatních částí města. Doba přejezdu mezi budovami DM (Studentská – U Boroviček) za účelem stravování ve školní jídelně trvá od 15 do 20 min.

Domov mládeže má k dispozici ve vnitrobloku domů vlastní školní zahradu.

Jde o lokalitu zařazenou do památkově chráněné zóny. Budovu domova mládeže navrhl ve dvacátých letech minulého století renomovaný český architekt Bohumil Kozák pro potřeby ubytovávání studentů z chudších rodin navštěvující školy města Pražského
za 1. Československé republiky. Na původní fasádě budovy byl z čelní strany z ulice Studentská umístěn nápis KONVIKT STŘEDOŠKOLSKÉHO STUDENTSTVA a objekt jako celek od roku 1930 do současné doby sloužil vždy výhradně k ubytovávání mimopražských studentů. V současné době je samozřejmě přiměřeně zmodernizován.