Úvod

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !

Zájemci o ubytování v Domově mládeže mohou posílat přihlášky do odvolání.

Dotazy můžete směřovat na: 
reditel@dmstudentska.cz tel.: číslo: 776  560 626
rezlerova@dmstudentska.cz tel.: číslo:
776 423 122

ZPROVOZNĚNÍ DOMOVA MLÁDEŽE V DOBĚ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ

1. PROVOZNÍ PODMÍNKY DOMOVA MLÁDEŽE PO DOBU PLATNOSTI EPIDEMIOLOGICKÝCH OPTAŘENÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

• Vstup do domova mládeže je povolen pouze ubytovaným žákům, nikoliv rodičům, zákonným zástupcům nebo návštěvám. Vstup do domova mládeže je povolen pouze v roušce splňující náležitosti nařízení epidemiologů.
• Do domova mládeže nebude vpuštěna žádná osoba s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19. Služba v recepci bude provádět bezdotykovým teploměrem kontrolu tělesné teploty.
• Každý žák, který má zájem o ubytování v domově mládeže musí jako zletilý (u nezletilého zákonný zástupce) podepsat čestné prohlášení uvedené v příloze tohoto dopisu. Bez jeho stvrzení nebude žák ubytován.
• Každý žák, který se chce ubytovat, musí mít dostatečný počet roušek (minimálně 2 roušky na den) a povinnost starat se o jejich čistotu a desinfekci. Žák musí mít sáček na použité roušky.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k ukončení pobytu žáka v domově mládeže.
• Společenské místnosti a kuchyňky jsou uzavřeny. V přízemí naproti recepce je vyčleněna kuchyňka jako místnost pro individuální desinfekci roušek. Na dveřích je vyvěšen návod, jak postupovat při desinfekci (vyvařování) použitých plátěných roušek.
• Toalety jsou standardně vybaveny tekoucí pitnou vodou a mýdlem v dávkovači
a dále desinfekčním prostředkem a papírovými ručníky na bezpečné osušení rukou.
• Žáci mohou být ubytováni na pokoji jen samostatně (po jednom). Na pokojích mají žáci k dispozici desinfekční prostředek a papírové ručníky.
• Je zakázaný volný pohyb žáků po budově domova mládeže (společné prostory).
• Pro používání umýváren a sprch je stanoven časový rozpis. Toto hygienické opatření má zabezpečit, aby se v koupelně umýval vždy je jeden žák a případná nákaza se pokud možno nemohla přenášet na další žáky vzdušnou vlhkostí (aerosolem).
• Desinfekce a jednorázové papírové ubrousky jsou umístěny v chodbičce čajové kuchyňky před vstupem do školní jídelny.
• Jeden pokoj je vyčleněn pro izolaci žáka podezřelého z onemocnění. Domov mládeže bude kontaktovat hygienickou stanici a rodiče žáka a bude postupovat podle pokynů hygienické stanice.
• Vycházky jsou v této mimořádné situaci povoleny jen jednou denně.
• Stravování bude zajištěno ve školní jídelně v případě, že se bude připravovat více než 20 jídel. Výrobu nižšího počtu porcí stravy nelze z ekonomického hlediska zajistit v podmínkách velkokapacitní kuchyně.
• Žák ubytovaný v domově mládeže se stravuje ve školní jídelně v případě, že bude zprovozněna.
• Domov mládeže ubytovává v tomto režimu přednostně žáky, kteří se připravují na maturitní zkoušku a mají výuku ve škole.

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY
• Úhrada za ubytování a stravu:
o žákům, jejichž doba ubytování bude kratší než tři dny v měsíci, bude ubytování z rozhodnutí ředitele poskytnuto zdarma;
o žákům, jejichž ubytování bude delší, bude účtována částka v rozmezí 1/3, 2/3 nebo celého měsíce. Kritériem s ohledem na mimořádnou situaci bude tentokrát pouze počet ubytovaných dní v měsíci, výpovědní doba není v tomto období nutná.
o úhrada stravného bude účtována ve výši dvou jídel na ubytovací den v závislosti na zprovoznění školní jídelny.

3. RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO STRAVOVÁNÍ
• Školní jídelna bude pro žáky připravovat dle počtu strávníků jedno nebo dvě jídla denně (snídaně a obědy). Počet strávníků ovlivní rozhodnutí o zprovoznění školní jídelny.
• Pokrmy vydává zásadně personál kuchyně a to včetně příborů a pitného režimu.
• Do jídelny žáci vstupují přesně podle časového harmonogramu. U každého stolu se může z důvodu zajištění předepsaných rozestupů 2 m stravovat jen jeden žák.
• Roušku žák odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití.
• Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a následně použije desinfekci.

4. OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY
• Ministerstvo zdravotnictví stanovilo tyto rizikové faktory:
1. věk nad 65 let s přidruženými chorobami;
2. chronické onemocnění plic (včetně astma);
3. onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou léčbou např. hypertenze;
4. porucha imunitního systému;
5. těžká obezita;
6. léčený diabetes mellitus;
7. chronické onemocnění ledvin;
8. onemocnění jater.
Do rizikové skupiny patří každý, kdo naplňuje alespoň jeden bod (u žáků z bodů 2-8) nebo pokud z některých bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Ředitel domova mládeže doporučuje všem žákům a jejich rodičům, aby pečlivě zvažovali tyto rizikové faktory a rozhodli o ubytování žáka v domově mládeže s tímto vědomím.

PŘÍLOHA „čestné prohlášení“

Nově jídelníčky na měsíc zde

Kontakt pro zájemce o ubytování:
Veronika Rezlerová
Tel.: 776 426 122
E-mail: rezlerova@dmstudentska.cz

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ (Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10) je školské ubytovací zařízení poskytující žákům pražských středních a studentům vyšších odborných škol kromě ubytování a celodenního stravování také výchovně vzdělávací činnost navazující na studijní programy škol. Žáci jsou vedeni k plnohodnotnému využívání volného času.

Domov mládeže Studentská ubytovává chlapce i dívky.

V hlavní budově ve Studentské ulici je umístěna školní jídelna, která poskytuje celodenní stravování žákům z obou budov domova mládeže. Žáci ubytovaní v budově U Boroviček mohou pobývat v DM i o víkendech a vedlejších prázdninách.

Kapacita domova mládeže je v současné době 204 lůžek. V budově Studentská je kapacita 150 lůžek, v budově U Boroviček je pak dalších 54 lůžek.

Hlavní budova domova mládeže se nachází v klidné lokalitě v bezprostřední blízkosti stanice metra linky „A“ Dejvická. Dopravní uzel kolem Dejvického náměstí v Praze 6 umožňuje výborné dopravní spojení do centra města metrem (na Václavské náměstí za cca 6 minut) a řadou tramvajových a autobusových linek do ostatních částí města. Doba přejezdu mezi budovami DM (Studentská – U Boroviček) za účelem stravování ve školní jídelně trvá od 15 do 20 min.

Domov mládeže má k dispozici ve vnitrobloku domů vlastní školní zahradu.

Jde o lokalitu zařazenou do památkově chráněné zóny. Budovu domova mládeže navrhl ve dvacátých letech minulého století renomovaný český architekt Bohumil Kozák pro potřeby ubytovávání studentů z chudších rodin navštěvující školy města Pražského
za 1. Československé republiky. Na původní fasádě budovy byl z čelní strany z ulice Studentská umístěn nápis KONVIKT STŘEDOŠKOLSKÉHO STUDENTSTVA a objekt jako celek od roku 1930 do současné doby sloužil vždy výhradně k ubytovávání mimopražských studentů. V současné době je samozřejmě přiměřeně zmodernizován.