Základní charakteristika domova mládeže

UPOZORNĚNÍ !

Žáci ubytovaní v Domově mládeže ve školním roce 2017/2018 mohou být k zajištění kontinuity studia přednostně přijati na rok 2018/2019 za předpokladu, že podají přihlášku k ubytování do 28.2.2018.

Noví zájemci o ubytování do DM podávají přihlášku k ubytování nejpozději do 20.5.2018.

Info na tel. čísle 776 423 122 nebo na email chmelarova@dmstudentska.cz.

znak_prahadms

DOMOV MLÁDEŽE STUDETSKÁ (Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10) je školské ubytovací zařízení, které poskytuje žákům středních a studentům vyšších odborných škol (dále jen studentům) kromě ubytování a celodenního stravování také výchovně vzdělávací činnost navazující na jejich studijní programy ve školách. Vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. Domov mládeže je smíšený, tzn., že umožňuje ubytování chlapcům i dívkám. Kromě hlavní budovy v Praze 6 ve Studentské ulici, kde je umístěna i jako součást domova mládeže také školní jídelna, má domov mládeže odloučené pracoviště v ulici U Boroviček. V budově U Boroviček jsou přednostně ubytováváni žáci Střední odborné školy civilního letectví, starší studenti, a dále žáci a studenti, kteří mají potřebu ubytování o sobotách a nedělích, anebo nemají zájem o školní stravování ve školní jídelně domova mládeže.

Celková kapacita domova mládeže po rekonstrukci hlavní budovy je 204 lůžek. V budově Studentská je max. kapacita 150 lůžek, v budově U Boroviček je pak dalších 54 lůžek.

Hlavní budova domova mládeže se z hlediska dopravního spojení nachází v klidné lokalitě v bezprostřední blízkosti stanice metra linky „A“ Dejvická. Dopravní uzel kolem Dejvického náměstí v Praze 6 umožňuje výborné dopravní spojení do centra města metrem (na Václavské náměstí za cca 6 minut) a řadou tramvajových a autobusových linek do ostatních částí města. Zprovozněním dalšího úseku metra „A“ až do Motola došlo ke zkrácení cestovní doby mezi oběma budovami domova mládeže cca na 15 min. Doba přejezdu za účelem stravování ve školní jídelně je přijatelná.

Budova domova mládeže navazuje na blok domu, který ji spojuje s objekty vysokoškolských kolejí (nejblíže Sinkulova kolej) a vysokoškolskými objekty Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické. Budova domova mládeže navazuje na vysokoškolský kampus Prahy 6, jehož součástí je i nově otevřená Národní technická knihovna.

Jde o lokalitu zařazenou do památkově chráněné zóny. Budovu navrhl ve dvacátých letech minulého století renomovaný český architekt Bohumil Kozák pro potřeby ubytovávání studentů z chudších rodin navštěvující školy města Pražského za 1. Československé republiky. Na původní fasádě budovy byl z čelní strany z ulice Studentská umístěn nápis KONVIKT STŘEDOŠKOLSKÉHO STUDENTSTVA a objekt jako celek od roku 1930 do současné doby sloužil vždy výhradně k ubytovávání mimopražských studentů. Na tehdejší dobu bylo vybavení budovy vskutku moderní. Mezi kuchyní a jídelnou již tehdy byly instalovány výtahy na dopravu potravin, velkokapacitní pokoje byly vybaveny vestavěnými skříněmi s nástavci ve zdi, půdní prostory sloužící jako kufrárny byly vybaveny střešními okny. Tehdejší konvikt měl kromě společenských místností a tělocvičen pro chlapce a dívky i vlastní hospic, dále prádelnu, žehlírnu a služební byty pro personál. Mezi velkokapacitními ložnicemi byl umístěn v každém podlaží vždy malý pokoj pro personál. Budova se z konstrukčního hlediska skládá ze železobetonového skeletu s vyzdívanými nenosnými příčkami i obvodovými zdmi, prostorové uspořádání je souměrné se dvěma schodišti a se dvěma navazujícími vchody do budovy z uličního chodníku. Na zadní trakt budovy navazuje přiměřeně velká uzamykatelná a oddělená zahrada plnící zároveň i funkci příjezdové cesty pro zásobování separátním automobilovým příjezdem.

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice - idatabaze.czDomy dětí, mládeže - idatabaze.cz