Úvod

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

PROVOZ DOMOVA MLÁDEŽE

V DOBĚ COVID 19 OD 5.10.2020 DO ODVOLÁNÍ

 Na základě informace obdržené dne 1.10.2020 na informační telefonní lince KHS HMP tel.: 227 272 065 a na základě bodu č. 5 opatření KHS HMP ve znění „omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv“ jsem rozhodl takto:

Obě budovy domova mládeže zůstanou v omezeném provozu za přísných hygienických opatření a budou zajišťovat ubytování nezletilým a zletilým žákům, kteří mají ve svých školách realizovanou výuku praktických předmětů, praxe či povolených sportovních aktivit v rámci činnosti profesionálních sportovních klubů.
 

  1. V DM může být ubytován pouze žák, v jehož škole nebo ve středisku praktického vyučování probíhá od 5.10.2020 výuka. Jde-li o nepravidelný rozvrh, žák může v DM být ubytován i ve dnech, kdy krátkodobě vyučování ve škole neprobíhá, aby nemusel ob den dojíždět do vzdáleného místa bydliště. Údaje  o školní výuce ověřuje vždy skupinový vychovatel.
  1. Stravování žáků: S ohledem na minimum přítomných žáků, bude DM poskytovat v rámci zajištění stravování pro všechny přítomné žáky polední menu (oběd). Žák, který si nebude moci vyzvednout oběd ve školní jídelně v době jeho výdeje, bude mít oběd připraven v restaurační krabičce v chladničce ke konzumaci po příchodu do DM. Stravování se týká i žáků z budovy U Boroviček.

  1. Toto nařízení platí od 5.10.2020 do odvolání. Termín ukončení platnosti tohoto nařízení se bude odvíjet od rozhodnutí KHS HMP, zřizovatele, ministerstva zdravotnictví nebo jiných centrálních úřadů.

K dnešnímu dni je lůžková kapacita našeho domova mládeže zcela naplněna.

Nově jídelníčky na měsíc zde

Kontakt pro zájemce o ubytování:
Veronika Rezlerová
Tel.: 776 426 122
E-mail: rezlerova@dmstudentska.cz

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ (Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10) je školské ubytovací zařízení poskytující žákům pražských středních a studentům vyšších odborných škol kromě ubytování a celodenního stravování také výchovně vzdělávací činnost navazující na studijní programy škol. Žáci jsou vedeni k plnohodnotnému využívání volného času.

Domov mládeže Studentská ubytovává chlapce i dívky.

V hlavní budově ve Studentské ulici je umístěna školní jídelna, která poskytuje celodenní stravování žákům z obou budov domova mládeže. Žáci ubytovaní v budově U Boroviček mohou pobývat v DM i o víkendech a vedlejších prázdninách.

Kapacita domova mládeže je v současné době 204 lůžek. V budově Studentská je kapacita 150 lůžek, v budově U Boroviček je pak dalších 54 lůžek.

Hlavní budova domova mládeže se nachází v klidné lokalitě v bezprostřední blízkosti stanice metra linky „A“ Dejvická. Dopravní uzel kolem Dejvického náměstí v Praze 6 umožňuje výborné dopravní spojení do centra města metrem (na Václavské náměstí za cca 6 minut) a řadou tramvajových a autobusových linek do ostatních částí města. Doba přejezdu mezi budovami DM (Studentská – U Boroviček) za účelem stravování ve školní jídelně trvá od 15 do 20 min.

Domov mládeže má k dispozici ve vnitrobloku domů vlastní školní zahradu.

Jde o lokalitu zařazenou do památkově chráněné zóny. Budovu domova mládeže navrhl ve dvacátých letech minulého století renomovaný český architekt Bohumil Kozák pro potřeby ubytovávání studentů z chudších rodin navštěvující školy města Pražského
za 1. Československé republiky. Na původní fasádě budovy byl z čelní strany z ulice Studentská umístěn nápis KONVIKT STŘEDOŠKOLSKÉHO STUDENTSTVA a objekt jako celek od roku 1930 do současné doby sloužil vždy výhradně k ubytovávání mimopražských studentů. V současné době je samozřejmě přiměřeně zmodernizován.