Úvod

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

PROVOZ DOMOVA MLÁDEŽE

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO DOMOVA MLÁDEŽE NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Žáci, kteří již byli v DM ubytováni ve školním roce 2020/2021 byli informováni o možnosti podat přihlášku na nový školní rok do 28.2.2021. Pakliže domov mládeže od těchto žáků obdržel přihlášky do tohoto data, budou za podmínky plnění platebních podmínek a dodržování VŘ DM přijati přednostně. Tím bude znám počet volných lůžek v obou budovách pro nové zájemce o ubytování v domově mládeže.

ŽÁCI, KTEŘÍ SE PŘIHLAŠUJÍ DO DOMOVA MLÁDEŽE POPRVÉ BY MĚLI ZASLAT PŘÍHLÁŠKU DO DM NEJPOZDĚJI DO KONCE KVĚTNA 2021.

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DO DOMOVA MLÁDEŽE BUDE ODESÍLÁNO ZÁJEMCŮM O UBYTOVÁNÍ NEJPOZDĚJI NA KONCI PRVNÍHO ČERVNOVÉHO TÝDNE.

Doporučení:   Na přijetí k ubytování v domově mládeže není právní nárok. Je tedy vhodné podat přihlášku do více domovů mládeže, zvýší se tak jistota, že žák bude přijat alespoň do některého z nich. Zároveň prosím zvažujte vhodnost volby jednotlivých budov. V budově U Boroviček je zajištěn provoz i o sobotách a nedělích. V budově Studentská se nachází školní jídelna. Přesun mezi budovami lze realizovat MHD za 15 – 20 minut.

Kritéria přijetí a další potřebné informace jsou uvedeny v záložce služby – ubytování – jak se ubytovat. Spolu s přihláškou do DM je třeba vždy společně zaslat i další potřebné dokumenty.

Konzultace:  V případě zájmu o další informace či vysvětlení kontaktujte prosím vždy vedoucí vychovatelku slečnu Veroniku Rezlerovou na tel: +420 776 423 122 nebo e-mailem na rezlerova@dmstudentska.cz  V případě nutnosti pak ředitele DM na tel.: +420 776 560 626 nebo e-mailem na reditel@dmstudentska.cz

PROVOZ DOMOVA MLÁDEŽE

V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍM NV ČR JE OD 2.3.2021 DOMOV MLÁDEŽE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN.

SLEDUJTE PROTO PROSÍM NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ, KDE SE OBJEVÍ INFORMACE O TERMÍNU ZNOVUOTEVŘENÍ DM A ZA JAKÝCH PODMÍNEK.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ ČI DOTAZŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROVOZU DM, KONTAKTUJTE, PROSÍM,  SKUPINOVÉ VYCHOVATELE, VEDOUCÍ VYCHOVATELKY JEDNOTLIVÝCH BUDOV NEBO ŘEDITELE DM.

Nově jídelníčky na měsíc zde

Kontakt pro zájemce o ubytování:
Veronika Rezlerová
Tel.: 776 423 122
E-mail: rezlerova@dmstudentska.cz

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ (Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10) je školské ubytovací zařízení poskytující žákům pražských středních a studentům vyšších odborných škol kromě ubytování a celodenního stravování také výchovně vzdělávací činnost navazující na studijní programy škol. Žáci jsou vedeni k plnohodnotnému využívání volného času.

Domov mládeže Studentská ubytovává chlapce i dívky.

V hlavní budově ve Studentské ulici je umístěna školní jídelna, která poskytuje celodenní stravování žákům z obou budov domova mládeže. Žáci ubytovaní v budově U Boroviček mohou pobývat v DM i o víkendech a vedlejších prázdninách.

Kapacita domova mládeže je v současné době 204 lůžek. V budově Studentská je kapacita 150 lůžek, v budově U Boroviček je pak dalších 54 lůžek.

Hlavní budova domova mládeže se nachází v klidné lokalitě v bezprostřední blízkosti stanice metra linky „A“ Dejvická. Dopravní uzel kolem Dejvického náměstí v Praze 6 umožňuje výborné dopravní spojení do centra města metrem (na Václavské náměstí za cca 6 minut) a řadou tramvajových a autobusových linek do ostatních částí města. Doba přejezdu mezi budovami DM (Studentská – U Boroviček) za účelem stravování ve školní jídelně trvá od 15 do 20 min.

Domov mládeže má k dispozici ve vnitrobloku domů vlastní školní zahradu.

Jde o lokalitu zařazenou do památkově chráněné zóny. Budovu domova mládeže navrhl ve dvacátých letech minulého století renomovaný český architekt Bohumil Kozák pro potřeby ubytovávání studentů z chudších rodin navštěvující školy města Pražského
za 1. Československé republiky. Na původní fasádě budovy byl z čelní strany z ulice Studentská umístěn nápis KONVIKT STŘEDOŠKOLSKÉHO STUDENTSTVA a objekt jako celek od roku 1930 do současné doby sloužil vždy výhradně k ubytovávání mimopražských studentů. V současné době je samozřejmě přiměřeně zmodernizován.