Jak se ubytovat

 • Zájemce o ubytování v Domově mládeže Studentská si prostuduje Vnitřní řád domova mládeže platný pro konkrétní školní rok.
 • Zájemce o ubytování si ujasní, zda souhlasí s Pokyny k platbám za ubytovací a stravovací služby, včetně platebních podmínek. Jejich splněním je podmíněno faktické nastěhování do domova mládeže.
 • Jestliže zájemce o ubytování souhlasí s výše uvedenými dokumenty, vyplní:
    Přihlášku do DM,
  – příslušný druh Souhlasného prohlášení v dikci zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník,
  Přihlášku ke stravování
  – GDPR – Souhlas se zpracováním osobních údajů (zákonného zástupce/zletilého žáka).
 • Při vyplňování Přihlášky do DM je vhodné si vybrat vhodnou budovu DM podle potřeb stravovacích a ubytovacích služeb (např. ubytování ve dnech školního vyučování nebo i o sobotách a nedělích či svátcích). Do přihlášky uveďte jména spolužáků nebo kamarádů, se kterými by chtěl zájemce o ubytování bydlet.
 • Zájemce o ubytování může označit i pokoj, na kterém by chtěl být ubytován. Domov mládeže se bude snažit v rámci kapacitních možností uvedeným požadavkům vyhovět.
 • Zájemce o ubytování odešle v PC vyplněné dokumenty v označené obálce s nápisem „PŘIHLÁŠKA“ termín do odvolání:
  Domov mládeže a školní jídelna, Studentská 10, 160 00 Praha 6 – Dejvice

DALŠÍ INFORMACE

 • Požadavku na ubytování v domově mládeže bude vyhověno podle kapacitních možností domova mládeže pro konkrétní školní rok a dále podle vyhodnocení kritérií pro přijímání do domova mládeže. Ubytování v domově mládeže platí vždy pro jeden školní rok. Na přijetí do domova mládeže není právní nárok.
 • Oznámení o přijetí či nepřijetí k ubytování do domova mládeže bude zájemcům o ubytování, odesíláno nejpozději do konce červnu. Spolu s oznámením o přijetí budou zájemcům o ubytování zaslány závazné platební podmínky a Vnitřní řád domova mládeže pro konkrétní školní rok.
  Domov mládeže a školní jídelna, Studentská 10, 160 00 Praha 6 – Dejvice