Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rok 2010/2011
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti0/0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
c) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.0
d) počet stížností podaných v souvislosti s Evropským nařízením (GDPR)0
Rok 2011/2012
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti0/0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
c) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.0
d) počet stížností podaných v souvislosti s Evropským nařízením (GDPR)0
Rok 2012/2013
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti0/0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
c) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.0
d) počet stížností podaných v souvislosti s Evropským nařízením (GDPR)0
Rok 2013/2014
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti0/0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
c) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.0
d) počet stížností podaných v souvislosti s Evropským nařízením (GDPR)0
Rok 2014/2015
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti0/0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
c) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.0
d) počet stížností podaných v souvislosti s Evropským nařízením (GDPR)0
Rok 2015/2016
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti0/0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
c) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.0
d) počet stížností podaných v souvislosti s Evropským nařízením (GDPR)0
Rok 2016/2017
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti0/0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
c) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.0
d) počet stížností podaných v souvislosti s Evropským nařízením (GDPR)0
Rok 2017/2018
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti0/0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
c) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.0
d) počet stížností podaných v souvislosti s Evropským nařízením (GDPR)0
Rok 2018/2019
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti0/0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
c) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.0
d) počet stížností podaných v souvislosti s Evropským nařízením (GDPR)0