Jak se ubytovat

 • Zájemce o ubytování v Domově mládeže Studentská si prostuduje Vnitřní řád domova mládeže platný pro konkrétní školní rok.
 • Zájemce o ubytování si ujasní, zda souhlasí s Pokyny k platbám za ubytovací
  a stravovací služby, včetně platebních podmínek. Jejich splněním je podmíněno faktické nastěhování do domova mládeže.
 • Jestliže zájemce o ubytování souhlasí s výše uvedenými dokumenty, vyplní:
    Přihlášku do DM,
  – příslušný druh Souhlasného prohlášení (zákonného zástupce a i zletilého studenta) v dikci zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník,
  Přihlášku ke stravování.
 • Při vyplňování Přihlášky do DM je třeba zvažovat vhodnost vybrané budovy DM podle potřeb stravovacích služeb a podle potřeb ubytovacích služeb (např. ubytování ve dnech školního vyučování nebo i o sobotách a nedělích či svátcích). Do přihlášky doporučujeme napsat i jména spolužáků nebo kamarádů, se kterými by chtěl zájemce o ubytování bydlet na pokoji.
 • Zájemce o ubytování může označit i pokoj, na kterém by chtěl být ubytován. Domov mládeže se bude snažit v rámci kapacitních možností uvedeným požadavkům vyhovět.
 • Zájemce o ubytování, v PC vyplněnou Přihlášku, příslušné Souhlasné prohlášení, a Přihlášku ke stravování, odešle do 31. května na adresu:
  Domov mládeže a školní jídelna, Studentská 10, 160 00 Praha 6 – Dejvice

DALŠÍ INFORMACE

 • Požadavku na ubytování v domově mládeže bude vyhověno podle kapacitních možností domova mládeže pro konkrétní školní rok a dále podle vyhodnocení kritérií pro přijímání do domova mládeže. Ubytování v domově mládeže platí vždy pro jeden školní rok. Na přijetí do domova mládeže není právní nárok.
 • Oznámení o přijetí či nepřijetí k ubytování do domova mládeže bude zájemcům
  o ubytování, kteří zaslali přihlášku do 31. května, odesíláno nejpozději v prvním červnovém týdnu. Spolu s oznámením o přijetí budou zájemcům o ubytování zaslány závazné platební podmínky a Vnitřní řád domova mládeže pro konkrétní školní rok.
  Domov mládeže a školní jídelna, Studentská 10, 160 00 Praha 6 – Dejvice