Dokumenty

  • DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

1. Jak se ubytovat

2. Přihláška k ubytování

3. Přihláška ke stravování

4. Souhlasné prohlášení zákonného zástupce

5. Souhlasné prohlášení zletilého studenta

6. Souhlas zletilého žáka se zpracováním osobních údajů

7. Souhlas nezletilého žáka se zpracováním osobních údajů

8. Obecné pokyny k platbám

9. Pokyny k platbě pro budovu Studentská

10. Pokyny k platbě pro budovu U Boroviček

11. Informace ke stravování

12. Potvrzení o bezinfekčnosti nezletilého žáka

13. Potvrzení o bezinfekčnosti zletilého žáka

14. Obecná žádost – vzor

15. Souhlas s inkasem

16. Vnitřní řád DM