Odhlášky stravování

Odhlašování stravy z důvodu nemoci nebo plánované školní akce se provádí vždy nejpozději předchozí den do 9:00 h ráno.

1) Vhozením odhlášky s nalepenými stravenkami a podpisem skupinového vychovatele do schránky vedoucí školní jídelny.

2) v případě absence v DM (např. onemocnění v místě bydliště) lze odhlásit elektronicky rodiči studenta na email jidelna@dmstudentska.cz s tím, že nepoužité stravenky musí být následně odevzdány vedoucí školní jídelny.

 

V případě odhlášky na den po volném dni, je potřeba udělat odhlášku poslední pracovní den před volným dnem.
( příklad: odhláška na pondělí – odhlášení v pátek do 9,00).