Stravování

Domov mládeže poskytuje všem ubytovaným studentům celodenní stravování ve dnech školního vyučování podle organizace školního roku stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Stravování studentů probíhá ve školní jídelně v hlavní budově ve Studentské ulici.

PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ

Ubytovaní studenti přispívají na náklady na stravování pouze do výše nákupní ceny potravin.

Celodenní strava: 99,- Kč
•   snídaně + přesnídávka: 29,- Kč
•   oběd (kompletní menu) + nápoje: 36,- Kč
•   večeře + II.večeře + nápoje: 34,- Kč

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

VÝDEJ STRAVY KONZUMACE STRAVY
snídaně 6:30 hod.   –   7:45 hod. 6:30 hod.   –   8:00 hod.
oběd 12:00 hod. – 14:50 hod. 12:00 hod. – 15:10 hod.
večeře 17:30 hod. – 19:00 hod. 17:30 hod. – 19:15 hod.

PITNÝ REŽIM

Školní jídelna zajišťuje ubytovaným studentům po celý den dostatečné množství nápojů. Kromě nápojů uvedených v jídelníčku mají žáci a studenti ve dnech školního vyučování k zajištění pitného režimu k dispozici zdarma různé druhy čajů, perlivou či neperlivou vodu, anebo vitamínový nápoj, a to v jídelně v době výdeje stravy. Mimo tuto dobu mají žáci a studenti zajištěn nepřetržitě pitný režim tzv. neslazeným „sodobarem“, který umožňuje načepování horké vody na instantní nápoje, čaje apod., a dále chlazenou vodu perlivou či neperlivou.

Jídelní lístek

seznam alergenů

Fotogalerie z jídelny

Snídaně
Obědy
Večeře