Stravování

Domov mládeže poskytuje všem ubytovaným žákům a studentům celodenní stravování ve dnech školního vyučování podle organizace školního roku stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a řídí se Vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005, o školním stravování.

Stravování probíhá ve školní jídelně v hlavní budově ve Studentské ulici.

Strava je určena ke konzumaci ve školní jídelně, z jídelny lze odnášet pouze zabalené doplňky hlavního jídla (např. jogurty, dezerty, sušenky, balené nápoje).

Jídelní lístek

seznam alergenů

 

PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ

Ubytovaní studenti přispívají na náklady na stravování pouze do výše nákupní ceny potravin.

Celodenní strava: 99,- Kč
•   snídaně + přesnídávka: 29,- Kč
•   oběd (kompletní menu) + nápoje:
–    žáci mladší 15-ti let
36,- Kč
34,- Kč
•   večeře + II.večeře + nápoje: 34,- Kč

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

VÝDEJ STRAVY KONZUMACE STRAVY
snídaně 6:30 hod.   –   7:45 hod. 6:30 hod.   –   8:00 hod.
oběd 12:00 hod. – 14:50 hod. 12:00 hod. – 15:10 hod.
večeře 17:30 hod. – 19:00 hod. 17:30 hod. – 19:15 hod.

PÁTEČNÍ PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

VÝDEJ STRAVY KONZUMACE STRAVY
snídaně 6:30 hod.   –   7:45 hod. 6:30 hod.   –   8:00 hod.
oběd 11:00 hod. – 13:30 hod. 11:00 hod. – 13:50 hod.

 

PITNÝ REŽIM

Školní jídelna zajišťuje ubytovaným studentům po celý den dostatečné množství nápojů. Kromě nápojů uvedených v jídelníčku mají žáci a studenti ve dnech školního vyučování k zajištění pitného režimu k dispozici různé druhy čajů, perlivou či neperlivou vodu, vitamínový nápoj a to v jídelně v době výdeje stravy. Mimo tuto dobu mají žáci a studenti zajištěn nepřetržitě pitný režim tzv. neslazeným „sodobarem“, který umožňuje načepování horké vody na instantní nápoje, čaje apod., dále chlazenou vodu perlivou i neperlivou.

DŮLEŽITÁ NFORMACE

V rámci zkvalitňování služeb školní jídelny nabízíme všem strávníkům  novou službu:

 

Objednávání stravy Internetem

Aplikace Strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli.  Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem.

V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu.

Na jídelníčku vždy najdete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech.

Jídelna pro svoji činnost používá počítačový systém, v němž se strávníci prokazují čipovým přívěskem. Přihlašovací údaje obdrží na začátku školního roku od vedoucí školní jídelny.

Každý žák je povinen odebrat stravu za pomoci čipu a v době nemoci či nepřítomnosti v Domově mládeže si stravu odhlásit.

Objednávkový systém  Strava.cz otevřete ZDE  http://www.strava.cz/strava/zarizeni=5631

Všichni strávníci jsou automaticky každý měsíc přihlášeni ke stravování podle stravovacích zvyklostí uvedených na přihlášce.

Fotogalerie z jídelny

Snídaně
Obědy
Večeře